Komplementärmedicinska Riksförbundet

Välkommen till Komplementärmedicinska Riksförbundet!

KMR bildades 2004 och är ett riksomfattande yrkesförbund för terapeuter som arbetar exempelvis med homeopati, örtmedicin, näringsmedicin, kinesiologi, aromterapi, massage eller zonterapi.

KMR verkar för att sprida information och uppmuntra till sund livsstil, sund kost och hälsobefrämjande användning av kosttillskott.

KMR verkar för att ge terapeuter ett skydd i form av en behandlingsskade- och ansvarsförsäkring som kan tecknas av både godkända terapeuter och studerande vid någon av de godkända terapiskolorna.

Gott Nytt År i Frid och Harmoni ! Fortsätt att sprida kärlek <3

Aktuella frågor

Skriv under petition

Regering och Läkemedelsverk – värna om alternativmedicinen och rätten till hälsofrihet !

 Klicka på länken här:  http://www.skrivunder.com/regering_och_lakemedelsverk__sluta_att_doda_alternativmedicinen

KMR stödjer BOT-avdrag - städa och renovera kroppen till halva priset: https://www.facebook.com/InforBotAvdragNu

KMR kräver momsfri alternativ medicin, skriv under och sprid till alla :

http://newsvoice.se/2013/03/18/momsbefria-alternativmedicinska-behandlingar-jamstall-funktionell-naturmedicin-med-skolmedicin/

”Hälsa före lag – 505 paragrafer för ett friskare och friare Sverige” 

handlar om den svenska folkhälsan, om Barnkonventionen, WHO:s nya hälsodirektiv och andra internationella riktlinjer som Sverige bryter mot, om medias, myndigheters och industrins roller samt om våra vanligast tillämpade definitioner av begreppet (o)hälsa. Den handlar också om naturliga och effektiva alternativ till våra vaccin, om de mest beprövade alternativmedicinska läkekonsterna och om vitaminer, mineraler, metaller och mat som medicin. Dessutom om hur vi undviker eventuella komplikationer vid mässling och andra sjukdomar och om hur vi kan förebygga t ex vinterkräksjuka på ett naturligt och effektivt sätt. Och om varje individs rätt att själv bestämma över sin hälsa och sitt liv. Och mycket annat.  

Se trailer här: https://www.youtube.com/watch?v=zsIb3TBP7Hc  

Boken har en egen välbesökt Facebook-sida där löpande info läggs upp. Adress:https://www.facebook.com/Hälsa-före-lag-763747000406667 

Boken kan beställas/köpas i bokhandeln och direkt av förlaget på: whildeanska@notisforlag.se

Under 20 år har Stefan Whilde bedrivit sitt researcharbete, efter att blivit  botad från en kronisk sjukdom med hjälp av klassisk homeopati. Nu är "Hälsa före lag" här, boken som utmanar lagar och normer för hälsofrihetens och den medicinska mångfaldens skull.

KMR på Facebook

Följ oss gärna på Facebook:

http://www.facebook.com/komplementarmedicinska

Utbildning

Som medlem får du 5 % på alla utbildningar och 10 % på alla kurser hos Nordiskt Näringscenter och Näringsmedicinska Skolan.

https://naringscenter.se

http://www.naringsmedicinskaskolan.se


Medlemmar annonserar