Funktionsmedicin

Funktionsmedicin

sätter patienten i centrum och tar alla aspekter och hela kroppen i beaktande snarare än en isolerad uppsättning symptom. Arbetssättet syftar till att hitta och åtgärda grundorsakerna till ohälsa och sjukdom  istället för att endast behandla symptom. 

Här kan du utbilda dig : http://www.naringsmedicinskaskolan.se/  (medlem i KMR erhåller rabatt i deras utbildningar)

Annika Assarsson Wegner, Hälsopraktiken, Malmö

BokaDirekt   

Certifierad Biofeedback Specialist (BAHNS), 

Certifierad Hälsokonsult,

Hälsopraktiken utför teknologibaserade hälsoanalyser, funktionsmedicinska tester, INDIGO frekvenstest, bioresonans, hårmineralanalyser, hormontest,

DNA-test, homeopatiska läkemedel och örter.

+46 70-66 99 998 E-post: halsopraktikenab@gmail.com   Hemsida: HälsopraktikenAB

Anki Jansson, Naturläkarkliniken GBG AB, Hönö och Erikdahlbergskliniken i Göteborg

Bokadirekt  

0706-770062 E-post: Anki@bodysoul.se 

Certifierad Naturläkare och Näringsterapeut, Certifierad Glutenterapeut, DNA tester samt flera funktionsmedicinska tester tex comprehensiv Nordic Food panel för ev intoleranser mm.

Graeme Jones, Nordic Clinic, Stockholm

072-887436 E-post: gjones@nordicgroup.eu  Hemsida: www.nordicclinic.se

Nordic Clinic VD Klinisk fysiolog

Annie Pettersson, Nordic Clinic, Stockholm

BokaMig E-post:apetter@nordicgroup.eu  Hemsida: www.nordicclinic.se

Funktionsmedicin, konsultationer, forskning.

Henrik Karström, Funktionsmedicinskt Center, Kristianstad

+46 (0)790-27 95 36 E-post: info@fmcenter.se Hemsida:  www.fmcenter.se

Diplomerad Kost- och Näringsterapeut, funktionsmedicinska behandlingar, örtmedicin, homeopati, laser, manuella muskeltester, personlig träning mm.