Medlemmar

Medlemmar finns nu här till höger, varsågod att klicka på en valfri terapiform.

Du som är medlem, är varmt välkommen att annonsera i vår facebook och på hemsidan.

Du är varmt välkommen att ringa eller majla till oss 0707-442888 info@komplementarmedicinska.se. Vi hjälper dig att hitta en terapeut nära dig!